Bilgi Edinme ve Şeffaflık

Bilgi Edinme ve Şeffaflık

TBMM.’nde altı ay önce bir yasa kabul edildi. Yasa yapmak Meclis’in görevi, hele bu iktidar yoğun bir gündem ile, bol yasa çıkarıyor. Altı ay önce çıkan bu yasayı ilginç kılan nedir? Evet. Bu yasayı ilginç kılan bir yön var.

4982 Kanun Numarası ile yürürlüğıe giren bu yasanın adı, Bilgi Edinme Hakkında Kanun’dur.

Mesleki yaşamımdan biliyorum. Ülkemizde, avukatlar bile delil toplamakta, bilgi derlemekte kamu ve özel sektörden yeterli desteği görmüyor. Binbir zorluklarla karşılaşıyor. Böyle bir ortamda, vah, vah vatandaşımın haline.

Vatandaşa hizmet üretmekle yükümlü personel, vatandaşın önünde şapka çıkarmasına, elpençe durmasına öyle alışmışki! Denk ilişkiyi hiçbir halde kabul etmiyor.Hak, hukuk sözcüklerini kullanmak bile kabahat sayılıyor.

Doğal olarak, yargı işleyişine ilişkin uygulamalar bu yasa kapsamı dışında bırakılmıştır.

Vatandaş, ilgi duyduğu alanda kamu, kurum, kuruluşu ile kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki odalara ad, soyad, adresi bulunan ve imzasını taşıyan dilekçeyi verecek. Dilekçe içerinde bilgi, belge, doküman gibi hangi verilere ulaşmak istediğini açıkca belirtecektir.

Muatap kuruluş, dilekçeyi aldığı tarihden itibaren onbeşgün içinde başvurucuya yanıt verecektir.

Devlet sırrı, kişinin korunması gereken özel halleri dışındaki tüm bilgi ve dökümanlar erişilebilir hale getirilmiştir. Öyleki! Gizlilik arzzeden bilgi ve belgelerin, bu vasfı taşımayan kısımları varsa; bu kısımda erişilebilir hale getirilmiştir.

Kamu personeli arasında vatandaşa verimli hizmet etme anlayışının yerleşmesinde, katılımcılık ve paylaşımı artırmada, demokratik, şeffaf yönetimin yerleşmesinde anılan yasanın sayısız katkıları mevcuttur.

Yasa uygulamalarına direnenlere karşı, önemli müeyideleride içeren, yaşamımızda önemli yertutacağını düşündüğümüz bu yasayı anlatmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.

ZEKİ TEZEL