Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Zeki TEZEL serbest avukatlık ofisi 1997 yılında tarafımdan kurulmuş olup, yetenekli ve uzman çalışanları ile İcra Hukuku ve Borçlar Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Hukuk bilgisinin doğru ve güncel olması kadar, somut hukuki sorunları çözecek şekilde ele alınması da önemlidir. Somut hukuki problemler, mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilerek bir çözüme ulaşılmalıdır. Avukatlık faaliyeti, farklı hukuk alanlarına ilişkin normların somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak müvekkilin hukuki probleminin çözülmesi faaliyetidir. Hukuk büromuz, bir taraftan müvekkillerine hukuki yardım sunarken diğer taraftan teknolojik ve elektronik gelişmelere uygun olarak sanal ortamda mevzuatı yakinen takip etmektedir. Değişen mevzuat ve emsal Yargıtay kararları ışığında sorunlara hukuki çözüm üretmeyi amaçlamaktayız.  Ofisteki hizmet anlayışı, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında faaliyet gösterilmesidir. Faaliyet alanlarımızı 6 ana hukuk dalında sayabiliriz.  Hukuk farkında olmasak da hayatımızın bir parçasıdır. Tarihin ilk çağlarından itibaren başta Romalılar da olmak üzere, Devletler ve Hukukçular, toplumlarının daha düzenli yaşama kavuşması için kurallar üretmeye çalışmışlardır. Adalet bir gün hepimize lazım olabilir. Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. Ülkemizde hukukun etkili ve üstün kılınması arzusuyla…

Saygılarımla Av. Zeki TEZEL