İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku ve idari yargı alanında uzman kadrosu ile idare hukukunun her alanında çözüm sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda hukuk ofisimiz olarak özenli hizmeti sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Idari davalar, üstün kamu gücü karşısında bireyin hak ve çıkarlarının savanulduğu davalardır. Bu davalarda bazı hallerde yürütmenin durdurulması kararırın alınması da büyük önem arz etmektedir. Mahkemenin idarenin eylem ve işlemlerine karşı Yürütmenin durdurulmasına karar vermesi mahkemenin o konuya ilişkin hükmünü verene kadar idarenin işlemine devam etmesine engel teşkil eder. Zira bazı işlemlerde mahkemeyi kazansanız bile telafisi güç zararlar doğacaktır. Yürütmenin durdurulması kararı bu mağduriyeti baştan önleyecektir. Örneğin idare size bir ecrimisil tahakkük ettirmiş olabilir. Tahakkuku yapılan paranın ödenmesi halinde ise kamudan iade olarak almanız yıllarca sürebilir.Bu durum ise, davacıyı zarara sorakacaktır.

Vergi hukukunda da bazen kamu idareleri hatalı uygulamalarla mükellefini mağdur edebilir. Bu durumu da engelleyecek yurttaşın, vergi mahkemeleri nezdinde gerekli davaları açması gerekir. Bendeniz kamuda da görev yaptım. Bu nedenle mesleki tecrübemle idari ve vergi mahkemeleri nezdinde birey için çözüm üretmekteyim.

Çanakkale İdare ve Vergi Hukuku Avukatı