SAĞLIK SENDİKALAR BİZ

SAĞLIK SENDİKALAR BİZ

Ülkemizde uygulanan sağlık politikalarından hiçbir kesim memnun değildir. Özellikle SSK. Hastaneleri teknik yetersizlikleri hastaları deyim yerinde ise “canından bezdirmektedir”.
Hükümet, sağlık alanını genel düzenlemeye tabi tutmakta kararlı tutum içerisindedir.Düzenleme, genel sağlık sigortasına ve aile hekimliğine geçilmesini amaçlamaktadır.
Hasta hanelerin dolayısı ile sağlık sektörünün tek elde toplanması amaçlanmaktadır. SSK hastalarının Devlet Hastanelerinden ve bir kısım özel hastanelerden yararlandırılması uygulamasına yakın zamanda geçilmişti.Bu ara çözüm bile çok memnuniyet yaratmıştır.
Uygulama bütünlüğü içerisinde SSK. Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi öngörülmektedir.
Devir hala tepede karar verme hastalığı içerisinde bulunan sendikacılarımızı çok kızdırmış durumda.Bir sendika başkanı, “ bizim cenazemizi çiğneyerek ancak hastaneleri devredebilirler…” diye eylem yapıyor.
Ben yıllardır, SSK hastanelerinden yararlanmaktayım. En küçük teknik tanılar için komşu illere gitmek zorunda kaldım. Düne kadar SSK. Hastanesinde bir çok branş doktoru yoktu. Halen de birçok hastanede uzman hekim sıkıntısı çekilmektedir.
SSK hastaları bu ülkeye ithal mi geldiler? Aynı ildeki daha iyi olanaklara sahip Devlet hastanesi, hatta askeri hastanelerden bizler niçin yararlandırılmıyoruz?
Böyle ayrımcılık, böyle müsrif kamu uygulaması dünyanın kaç devletinde kaldı? Sayın sendika yöneticilerimiz bunu biliyorlar mı? Acaba?
Sert muhalefet yapan sendikacılarımıza bir önerim var. Lütfen üyeleriniz arasında ve SSK hastanelerinde hastalar arasında tarafsız anket yapın.
Göreceksiniz işçiler ve işçi emeklileri sizin gibi düşünmüyor.
Her uygulamaya karşı muhalefet etme alışkanlığından sendika yöneticilerimiz kurtulmalıdır.
Sözün özü: “ Ateş düştüğü yeri yakar. SSK. Hastaneleri de işçi ve ailelerini.” Meğer sendikalarımız dumanı görmemişler.

ZEKİ TEZEL