Uzmanlık Alanlarımız

27 yıllık tecrübemizle

Aile Hukuku

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra işlemi, borcunu kendi rızasıyla ödemeyen kişi veya kuruluşlara uygulanan bir yaptırım işlemidir. İcra kavramı geniş kapsamlı bir konu olmasının yanı sıra, yapılan her işlemin bir anlamının olduğu ve bu işlemlerden geriye dönüşün olmadığı bir süreçtir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, miras bırakan ve mirasçıların taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi adına düzenlemeler içeren bir hukuk dalıdır.Miras Hukuku, aileden kalan varlığın kişilerin adına geçirilmesi ve bu süreçte karşı karşıya kalınan problemlerin halledilmesine odaklanan bir hukuk alanıdır. Adından da anlaşılabileceği üzere miras ve mirastan kaynaklanan durumlarla ilgilidir.

Şirketler Hukuku

irketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı uyuşmazlığın oluşması durumunda yapılacakları düzenleyen hukuka sigorta hukuku denmektedir.

Ceza ve İnfaz Hukuku

Ceza hukuku, bir suçun cezalandırılması ve toplumsal adaletin sağlanması adına geliştirilmiş kurallar bütünü olarak kabul edilmektedir. Toplumsal düzenin sağlanması ve hiçbir suçun karşılıksız kalmayacağı düşüncesi ile düzenlenen kuralları içeren Ceza Hukuku; yaptırımların alt ve üst sınırlarını belirleyen alandır.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku toplumsal yaşamın sürdürülmesinde değerli olan taşınmazlarla ilgili konuları ele alır. Kiracı ve ev sahibi/işyeri sahibi sıfatlarına sahip kimseler arasındaki ilişkileri düzenleyen bu alanda uyuşmazlıkların çok yoğun olduğu bilinir. Bu sorunların giderilmesi zaman zaman hukuki yollara başvuruyu gerektirir. Peki, gayrimenkul konusunda yaşadığınız uyuşmazlıklardan nasıl bir yol izlemeniz gerekir?

İş Hukuku

İş hukuku iş ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş hukuku iş ile ilgili pek çok alanı kapsar. Bunlara örnek olarak işçilerin hakları ve çalışma koşulları, emeklerinin karşılığında aldığı ücretler, sendikalar, işçi ile işverenin ilişkileri verilebilir. İş hukukunun yasal sorunları iş mahkemeleri ile görülür.

Kim olursanız olun, ihtiyacınız olan şey disiplinli çalışmak ve inanmak.